X

Korzystając z portalu wbudowie.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, zgadzasz się na użycie plików cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, analiz, statystyk, reklamy. Przeglądając serwis bez zmiany ustawień wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności i Cookies. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wszystko o budowaniu w jednym miejscu

Jakie elementy posiada kompletny projekt?

Autor:wbudowie.pl

Projekt budowlany to dla inwestora bardzo ważny dokument. Od sposobu jego przygotowania zależy wiele dalszych kwestii związanych z budową domu. Jedynie na podstawie dobrze przygotowanego projektu, który będzie zawierał wszystkie wymagane elementy, może być wydana decyzja dotycząca pozwolenia na budowę czy warunków zabudowy. Co powinien zawierać kompletny projekt budowlany, aby móc uzyskać pozwolenie na budowę i w późniejszym czasie cieszyć się z wymarzonego, własnego domu?

Jakie przepisy regulują elementy, które musi zawierać projekt budowlany?

Informacje o tym, jakie elementy powinien zawierać projekt budowlany można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. i dnia 6.11.2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zostało przygotowane na podstawie art. 34 ust 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z późn. zm.).

Jak powinien być sporządzony projekt budowlany?

Projekt budowlany powinien być sporządzony w 4 egzemplarzach. Jeden z egzemplarz przeznaczony jest dla organu, który będzie wydawał decyzję o pozwoleniu na budowę. Drugi egzemplarz przeznaczony jest dla archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego. Pozostałe dwa egzemplarze pozostają dla inwestora.

Projekt budowlany powinien być przygotowany w języku polskim w taki sposób, żeby był zrozumiały – jego odczytanie powinno być jednoznaczne. Muszą też zostać zachowane oznaczenia graficzne i literowe, które określają Polskie Normy. Jeżeli zostały użyte inne oznaczenia, muszą one być dokładnie opisane w legendzie. Przy sporządzaniu projektu muszą również zostać zachowane zasady wymiarowania.

Ważne jest to, aby zwrócić uwagę na formę oprawy projektu. Musi ona być wykonana w taki sposób, aby niemożliwe było jego rozdzielenie.

Z czego składa się projekt budowlany?

Projekt budowlany składa się z dwóch głównych części – właściwego projektu domu, inaczej zwanego projektem architektoniczno-budowlanym, a także z projektu zagospodarowania działki lub terenu (projekt zagospodarowania terenu jest wymagany w momencie, gdy prace związane z zagospodarowaniem posesji wykraczają poza naszą nieruchomość np. w momencie, gdy konieczne będzie przygotowanie zjazdu od drogi głównej). Oprócz tego, każdy projekt budowlany powinien mieć stronę tytułową oraz spis treści.

Jakie informacje powinny znaleźć się w poszczególnych częściach projektu?

Poszczególne części projektu budowlanego powinny zawierać następujące treści:

  • strona tytułowa – jest to pierwsza strona projektu, na której powinny być umieszczone takie dane jak: oznaczenie inwestora (imię i nazwisko w przypadku osoby prywatnej lub nazwa firmy oraz adres), oznaczenie jednostki wykonującej projekt, oznaczenie obiektu budowlanego i numer ewidencyjny działki, na jakiej będzie zlokalizowany, oznaczenie projektantów i ich uprawnień, a także datę opracowania projektu i podpisy projektantów, jeżeli projekt był sprawdzany przez inne osoby, na stronie tytułowej powinna znaleźć się data sprawdzenia oraz podpisy osób sprawdzających;
  • spis treści – w spisie treści powinny być wymienione wszystkie części projektu, a także wymieniony wykaz dodatkowych elementów – dołączonych rysunków, wymaganych odrębnymi przepisami pozwoleń oraz opinii, a także wykaż zaświadczeń poszczególnych jednostek odpowiedzialnych o zapewnieniu dostaw mediów i odbioru nieczystości, jak również o możliwości połączenia posesji z drogą publiczną;
  • projekt architektoniczno-budowlany – składa się z części opisowej i rysunkowej. W pierwszej części określone są dokładnie takie kwestie jak: przeznaczenie budynku i sposób jego użytkowania, kubaturę budynku, sposób spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa budynku, w obiektach użyteczności publicznej rozwiązania ułatwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych, ochronę praw określonych odrębnymi przepisami oraz dostosowanie formy architektonicznej do obiektów otaczających ją krajobrazu i innych elementów zabudowy. Część rysunkowa musi zawierać rysunki sporządzone w odpowiedniej skali: 1:50 dla wydzielonych części obiektów budowlanych podlegających przebudowie lub rozbudowie i obiektów o skomplikowanej konstrukcji i niewielkich rozmiarach; 1:200 dla dużych obiektów budowlanych i 1:100 dla pozostałych obiektów, które obejmuje projekt;
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu – również składa się z dwóch części – opisowej i rysunkowej. Cześć opisowa określa granice działki lub terenu, ich usytuowanie oraz obrys i układ już istniejących i planowanych obiektów budowlanych, a także sieci uzbrojeń i odprowadzania ścieków, powinny być też uwzględnione obiekty zieleni, wszystko to w nawiązaniu do obiektów i działek sąsiadujących. Cześć rysunkowa powstaje w oparciu o kopię aktualnej mapy uzyskanej z państwowego zasobu kartograficznego bądź geodezyjnego, skala mapy powinna być dopasowana tak, aby była ona w pełni czytelna. Na mapie zaznacza się wszystkie elementy omówione w części opisowej.

autor: Iwona Czyżykowska

 

Udostepnij:

Podobne artykuły

alt

Podstawowe błędy przy doborze i montażu rekuperacji

Wentylacja

alt

Płyta dynamiczna – obowiązek podczas pomiaru nośności gruntu

Budowa obiektów

Przed budową

Budowa

Instalacje

Wnętrza

Ogród i otoczenie

Maszyny i narzędzia

Obsługa budynków

Prawo i finanse

Logistyka

Szukasz inspiracji, porad lub ciekawostek ze świata budowlanego?

Zapisz sie do newslettera i bądź na bierząco!