X

Korzystając z portalu wbudowie.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, zgadzasz się na użycie plików cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, analiz, statystyk, reklamy. Przeglądając serwis bez zmiany ustawień wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności i Cookies. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wszystko o budowaniu w jednym miejscu

Zmiany w projekcie budowlanym

Autor:wbudowie.pl

Wybierając projekt budowlany, zawsze staramy się postawić na taki, który jak najlepiej będzie spełniał nasze oczekiwania i będzie dostosowany do wymogów stawianych w warunkach zabudowy lub miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Później w grę wchodzi jeszcze adaptacja projektu, w czasie której wprowadzane są zmiany pozwalające na jeszcze lepsze dopasowanie projektu do działki i potrzeb inwestora. Problemy mogą jednak zacząć się w momencie, gdy konieczne okażą się zmiany w projekcie budowlanym już po rozpoczęciu budowy. Czy po rozpoczęciu budowy można wprowadzić zmiany w projekcie budowlanym? Jeśli tak czy trzeba spełnić jakieś dodatkowe warunki?

Odstąpienia od projektu – jakie są ich rodzaje?

Może się zdarzyć, że już po wprowadzeniu zmian przez architekta adaptującego i otrzymaniu pozwolenia na budowę, do głowy przyjdą nam nowe rozwiązania, które chcielibyśmy wprowadzić do projektu. Takie odstąpienia od pierwotnego projektu dzieli się na istotne i nieistotne.

Odstąpienia istotne to zmiany w projekcie budowlanym, które:

  • dotyczą parametrów budynku – jego kubatury, wysokości, liczny kondygnacji, powierzchni zabudowy, szerokości, długości;
  • dotyczą zakresu zagospodarowania działki i terenu, które ujęte zostały w projekcie;
  • wprowadzają zmiany w zakresie dostosowania obiektu do korzystania przez niego przez osoby niepełnosprawne;
  • wymagają uzyskania opinii czy pozwoleń określonych i wymaganych szczególnymi przepisami prawnymi;
  • zmieniają przewidziany w projekcie sposób użytkowania budynku lub jego części;
  • dotyczą ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy wydanych dla działki.

Takie zmiany w projekcie budowlanym można wprowadzić dopiero po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Wniosek o wydanie decyzji należy złożyć i uzyskać jeszcze przed wprowadzeniem planowanych zmian. W innej sytuacji w czasie kontroli na budowie może okazać się, że organ kontrolujący może wyciągnąć konsekwencje prawne wobec inwestora np. nałożyć karę pieniężną.

Nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego to określenie używane na wszelkie pozostałe zmiany, jakie są wprowadzane w stosunku do zatwierdzonego przez odpowiednie organy. Takie zmiany nie wymagają uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Jeżeli chodzi o wprowadzanie takich zmian do projektu, architekt je nanoszący jest zobowiązany do zaznaczenia na projekcie odpowiednich adnotacji (rysunku i opisu). W przypadku zmian nieistotnych, nie trzeba czekać na zatwierdzenie ich w urzędzie, a co za tym idzie, nie zachodzi konieczność przerywania prac budowlanych.

Konsekwencje samowolnego wprowadzania zmian istotnych w projekcie budowlanym

Jak to zostało wyżej wspomniane, aby móc wprowadzić do projektu istotne zmiany, inwestor potrzebuje odpowiedniej decyzji. Jeżeli zmiany zostaną wprowadzone bez uzyskania tego dokumentu nadzór budowlany może wydać decyzje o wstrzymaniu budowy (na tę decyzję można wnieść zażalenie do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 7 dni od momentu jej otrzymania). Oprócz decyzji o wstrzymaniu budowy, nadzór może nałożyć karę pieniężną w postaci mandatu w wysokości do 500 zł.

Decyzja o wstrzymaniu budowy w postaci postanowienia traci swoją moc z upływem dwóch miesięcy od wydania, jeżeli odpowiednie organy nie wydadzą inwestorowi dokumentów określających jego dalsze obowiązki związane z budową oraz zmianami, jakie zostały wprowadzone do projektu. W tym terminie nadzór może wydać inwestorowi decyzję, w której określone będą takie dane jak termin przedstawienia zmienionego projektu budowlanego oraz termin wykonania prac, które doprowadzą budową do stanu odpowiadającego przepisom prawnym. Jeżeli inwestor nie dotrzyma wskazanych w decyzji terminów, organ nadzorujący budowę może nakazać zaniechanie dalszych prac budowlanych, a nawet wykonanie rozbiórki wykonanych już elementów budynku (polecenie rozbiórki może dotyczyć całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych elementów, które nie są zgodne z pierwotnym projektem przedstawionym w urzędzie, którego dotyczy wydane pozwolenie na budowę).  

 autor: Iwona Czyżykowska 

Udostepnij:

Przed budową

Budowa

Instalacje

Wnętrza

Ogród i otoczenie

Maszyny i narzędzia

Obsługa budynków

Prawo i finanse

Logistyka

Szukasz inspiracji, porad lub ciekawostek ze świata budowlanego?

Zapisz sie do newslettera i bądź na bierząco!