X

Korzystając z portalu wbudowie.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, zgadzasz się na użycie plików cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, analiz, statystyk, reklamy. Przeglądając serwis bez zmiany ustawień wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności i Cookies. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wszystko o budowaniu w jednym miejscu

Nadzór budowlany. Nasze prawa i obowiązki

Autor:wbudowie.pl

O nadzorze budowlanym najczęściej mówi się w kontekście praw i obowiązków inspektora nadzoru budowlanego, które wynikają z prawa budowlanego. Jednak również my jako inwestorzy mamy określone prawa i obowiązki. Co powinniśmy o nich wiedzieć? Do czego mamy prawo w związku z nadzorem budowlanym, a co jest naszym obowiązkiem?

Jakie prawa ma inwestor w związku z kontrolą przeprowadzaną przez inspektora nadzoru budowlanego?

Swoje prawa w związku z nadzorem budowlanym warto znać przede wszystkim, by uniknąć konsekwencji ewentualnych błędów, jakie może popełnić inspektor przeprowadzający kontrolę. Z reguły takie błędy mogą skutkować poważnymi konsekwencjami i sankcjami dla inwestora.

Podstawowym prawem inwestora budowlanego jest możliwość czynnego udziału w kontroli oraz możliwość wglądu do akt wytworzonych w wyniku kontroli. Będzie to między innymi protokół. Warto dokładnie się z nim zapoznać, a w razie uwag inwestor może za każdym razem złożyć wniosek z żądaniem sprostowania protokołu, zmiany określonych zapisów lub ich uzupełnienie.

Jednak jednym z najważniejszych uprawnień inwestora przewidzianych w prawie budowlanym jest możliwość zaskarżenia decyzji (rozstrzygnięcia) wydanej przez organy nadzoru budowlanego. Daje to inwestorowi większą możliwość obrony swoich praw i roszczeń związanych z kontrolami. Dodatkowo, inwestor może składać wnioski dowodowe, które powinny być odnotowane przez inspektora sporządzającego protokół. Inspektor może wnioskować o przeprowadzenie dowodu z certyfikatu, zeznań światków, a także o sporządzenie opinii przez biegłego rzeczoznawcę.

Inwestor może ustanowić też dla siebie pełnomocnika. Z takiej pomocy warto skorzystać szczególnie w poważnych sprawach, kiedy wynik kontroli jest negatywny dla inwestora – np. inwestor nałożył bezpodstawnie wysoką karę czy nakazał rozbiórkę. Prawnik może pomóc w przygotowaniu pism do organu nadzoru budowlanego, ale także reprezentować nas bezpośrednio przed tym organem.

Jakie obowiązki stawia przed inwestorem prawo budowlane?

Jednym z głównych obowiązków inwestora jest zorganizowanie procesu budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Inwestor w czasie planowania inwestycji musi brać pod uwagę również wszelkie zasady bezpieczeństwo oraz ochrony zdrowia wszystkich osób, które będą przebywały na budowie. W zakres prac mających na celu przygotowanie procesu budowy zalicza się przede wszystkim:

  • opracowanie projektu budowlanego;
  • dostosowanie projektu budowlanego do innych dokumentów, jeśli zachodzi taka konieczność;
  • zatrudnienie kierownika budowy;
  • opracowanie planu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia;
  • zlecenie wykonania odbioru robót budowlanych.

Bardzo ważne jest też to, aby zachować prawidłową komunikację z organami wydającymi pozwolenia na budowę. W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Oprócz tego, co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy należy powiadomić właściwe organy nadzoru budowlanego oraz projektanta, którego zadaniem jest nadzór nad tym, czy realizacja budowy jest zgodna ze wcześniejszymi ustaleniami projektowymi. Informacja ta musi być przekazana na piśmie.

Do obowiązków inwestora należy także zapewnienie nadzoru nad pracami budowlanymi (w tym nad rozbiórką). Nadzór powinien być sprawowany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Jeżeli okaże się, że do nadzoru nad jakąkolwiek częścią robót wymagane są uprawnienia inne niż posiada kierownik budowy, inwestor musi znaleźć dodatkowego kierownika, który będzie posiadał uprawnienia w danej specjalizacji techniczno-budowlanej. Jeżeli zajdzie zmiana w osobie kierownika budowy lub poszczególnych robót, a także inspektora nadzoru inwestorskiego czy projektanta, jaki ma sprawować nadzór autorski, to inwestor musi powiadomić o tym organy nadzoru budowlanego.

Jeżeli w czasie prac budowlanych na sąsiedniej działce czy też w lokalach i nieruchomościach, powstały jakiekolwiek szkody, to na inwestorze spoczywa obowiązek ich naprawienia. W takim przypadku stosuje się przepisy określone w Kodeksie Cywilnym.

autor: Iwona Czyżykowska 

Udostepnij:

Przed budową

Budowa

Instalacje

Wnętrza

Ogród i otoczenie

Maszyny i narzędzia

Obsługa budynków

Prawo i finanse

Logistyka

Szukasz inspiracji, porad lub ciekawostek ze świata budowlanego?

Zapisz sie do newslettera i bądź na bierząco!